5.-7. kl Bestilling
Kulturarv

Samisk tovedsbue - tapt kunnskap om særegen tradisjon

ved Geir Anders Hætta Berg
Samisk tovedsbue, tvividr, finnboga, juoksá – kjært barn med mange navn. 
Opplegget er tenkt som 1 time foredrag med fremvisning av foto og annet billedmateriell, samt eksempel og demonstrasjon av en autentisk samisk tovedsbue, basert på funn i Norge, Sverige og Finland. Etter foredraget legges det opp til 1 time der elevene får nærmere innføring i kunsten å skyte med pil og bue, og prøve det ut selv, under tilsyn og veiledning. Den praktiske delen bør være i f.eks ute eller i gymsal. Foredragsholder medbringer sikkerhetsnett. Selve foredraget kan holdes i f.eks klasserom. 
Produksjonen tilbys både på nordsamisk og norsk.

Les mer i SKOLEINFO, som du finner over / Loga eambo: SKUVLADIEĐUT
(Norskspråklig versjon side 1-4. Samiskpråklig versjon side 5-8.)

Skriv ut PLAKAT / Čálit olggos PLAKÁHTTA

ELEVTRANSPORT: dekkes av KOMMUNEN SELV. Kontakt kommunal DKS-koordinator

Foto: Geir Anders Hætta Berg

Turnéperiode: 16.-23. mars
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
mandag 16.03.20
Klokkeslett ikke bestemt
Lebesby
Bestilt til 4.-6.kl. - turnéplan kommer.
mandag 16.03.20
Klokkeslett ikke bestemt
Måsøy
Bestilt til 5.-7.kl. - turnéplan kommer.
mandag 16.03.20
Klokkeslett ikke bestemt
Vardø
Bestilt til 5.kl. - turnéplan kommer.
mandag 16.03.20
Klokkeslett ikke bestemt
Karasjok
Bestilt til 5.kl. - turnéplan kommer.
mandag 16.03.20
Klokkeslett ikke bestemt
Gamvik
Bestilt til 6.-7.kl. - turnéplan kommer.
mandag 16.03.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp
Bestilt til 6.klasse - turnéplan kommer.