FOR KOMMUNER

Denne siden er primært for kommunale koordinatorer i Den kulturelle skolesekken.
Kontaktinfo til alle de kommunale DKS-koordinatorene: http://dksfinnmark.no/dks-koordinatorer

VIKTIGE DOKUMENTER OG MALER:


RAPPORTERING I DKS

Innen 1. februar skal kommunen, ved kommunal DKS-koordiantor

1) levere inn rapport for kommunenes aktivitet i Den kulturelle skolesekken, via det digitale rapporteringsskjemaet på www.dksrapportering.no
2) sende inn regnskapsrapport for kalenderåret, på e-post til Scene Finnmark.

Det sendes nærmere opplysning om rapporteringa per e-post til kommunal DKS-koordinator.