FOR KOMMUNER

Denne siden er primært for kommunale koordinatorer i Den kulturelle skolesekken.
Kommunal DKS-kooridinator har ansvar for
- kommunal DKS-plan og budsjett på hvert skoleår
- rapportering
- informasjonsflyt horisontalt (kontakten med skolene og andre samarbeidsparter i kommunen) og vertikalt (kontakten med fylket)

Kontaktinfo til alle kommunale DKS-koordinatorer: http://dksfinnmark.no/dks-koordinatorer


VIKTIGE DOKUMENTER OG MALER:


ELEVTRANSPORT - hvem skal betale?

Faktura skal til KOMMUNEN ved:
1) DKS-produksjoner i kommunal DKS. (Det finnes ikke info om disse på dksfinnmark.no)
2) DKS-produksjoner i fylkets bestillingstilbud. (Det vil stå spesifisert under infoen om hver produksjon.)

Faktura skal til FYLKET ved: DKS-produksjoner i fylkets abonnementstilbud.
Skolene bestiller og bruker vår REKVISISJON/REISEBESTILLING. (Finnes under infoen om hver produksjon.)

Nærmere forklaring: https://scenefinnmark.box.com/s/unpzpg6riv8pygxq825op02n2kkyi0fc


RAPPORTERING I DKS

Innen 1. februar skal kommunen, ved kommunal DKS-koordiantor

1) levere inn rapport for kommunenes aktivitet i Den kulturelle skolesekken, via det digitale rapporteringsskjemaet på www.dksrapportering.no
2) sende inn regnskapsrapport for kalenderåret, på e-post til Scene Finnmark.

Det sendes nærmere opplysning om rapporteringa per e-post til kommunal DKS-koordinator.