5.-7. kl Bestilling
Kulturarv

Samisk tovedsbue - tapt kunnskap om særegen tradisjon - AVLYST

ved Geir Anders Hætta Berg
Samisk tovedsbue, tvividr, finnboga, juoksá – kjært barn med mange navn. 
Opplegget er tenkt som 1 time foredrag med fremvisning av foto og annet billedmateriell, samt eksempel og demonstrasjon av en autentisk samisk tovedsbue, basert på funn i Norge, Sverige og Finland. Etter foredraget legges det opp til 1 time der elevene får nærmere innføring i kunsten å skyte med pil og bue, og prøve det ut selv, under tilsyn og veiledning. Den praktiske delen bør være i f.eks ute eller i gymsal. Foredragsholder medbringer sikkerhetsnett. Selve foredraget kan holdes i f.eks klasserom. 
Produksjonen tilbys både på nordsamisk og norsk.

Les mer i SKOLEINFO, som du finner over / Loga eambo: SKUVLADIEĐUT
(Norskspråklig versjon side 1-4. Samiskpråklig versjon side 5-8.)

Skriv ut PLAKAT / Čálit olggos PLAKÁHTTA

ELEVTRANSPORT: dekkes av KOMMUNEN SELV. Kontakt kommunal DKS-koordinator

Foto: Geir Anders Hætta Berg

Turnéperiode: 16.-23. mars
ENDELIG TURNÉPLAN:
mandag 16.03.20
kl. 12:15 - 13:45
Lebesby oppvekstsenter
Lebesby oppvekstsenter 5.-10. kl.
tirsdag 17.03.20
kl. 08:30 - 10:00
Kjøllefjord skole
Kjøllefjord skole 5.-6. kl.
tirsdag 17.03.20
kl. 12:00 - 13:30
Mehamn skole
Mehamn, Gamvik og Skjånes skole 6.-7. kl.,
onsdag 18.03.20
kl. 09:00 - 10:30
Vardø skole
Vardø skole 5. kl.
torsdag 19.03.20
kl. 09:00 - 10:30
Havøysund skole
Havøysund og Gunnarnes skole, 5.-7. kl. Gr. 1
torsdag 19.03.20
kl. 12:15 - 13:45
Havøysund skole
Havøysund og Gunnarnes skole, 5.-7. kl. Gr. 2
fredag 20.03.20
kl. 09:00 - 10:30
Honningsvåg skole
Honningsvåg skole 6. kl., Gr. 1
fredag 20.03.20
kl. 11:30 - 13:00
Honningsvåg skole
Honningsvåg skole 6. kl., Gr. 2
mandag 23.03.20
kl. 08:30 - 10:00
Karasjok skole
Karasjok skole 5. kl., Gr. 1
mandag 23.03.20
kl. 10:50 - 12:20
Karasjok skole
Karasjok skole 5. kl., Gr. 2