5.-6. kl
Kunstarter i samspill

Dataspill og sånt

ved Mikkel Gaup, Elisabeth Årebrot Madsen og Mikkel Sara
Elektronisk spill er det nye mediet som brukes av de fleste barn i dag. I denne produksjonen presentere eleven for et spill som inneholder samisk eventyr, animasjoner, musikk, fortellerstemme og illustrasjoner. De får lære om hva som ligger bak produksjonen av et dataspill og hvilket potensiale som ligger i mediet.
Elevene deles inn i 3 grupper som rullerer mellom verksted i tegning,  koding/programmering og fortellerteknikk/joik. 

SKOLEN MÅ STILLE MED datamaskiner med Scratch-programvare.
  - Alle maskinene må ha lasta ned programvaren i forkant: https://scratch.mit.edu
  - Det må i forkant opprettes brukere til alle elevene: https://scratch.mit.edu/educators

Les mer i SKOLEINF
O, som du finner over

Veiledningshefte for joik i skolen, utarbeida av Frode Fjellheim og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa:
https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/joik-i-grunnskolen/

Skriv ut PLAKAT

Foto/illustrasjon: Miksapix Interactive

Turnéperiode: 11.-15. mai

Produksjonen skal også til Hasvik, Kvalsund, Nesseby og Sør-Varanger gjennom bestillingstilbudet
ENDELIG TURNÉPLAN:
torsdag 14.05.20
kl. 09:00 - 13:30
Vardø skole
Vardø skole, 5.- 6. kl.
fredag 15.05.20
kl. 09:00 - 13:30
Båtsfjord skole
Båtsfjord skole, 5.- 6. kl.