1.-2. kl Bestilling
Scenekunst

Jallas stallu

ved Beaivváš Sámi Našunálateáhter
Jon Niillas lea olgun buđaldeame, go de deaivvada njoammelčivggain mii gal ii bala Jon Niillasis, muhto baicca stoahkagoahtá suinna. Njoammelčivga ain njuikula go Jon Niillas lahkonaddá. Nie soai stoahkaba, ovdal go njoammelčivga jávkkeha. Lei juo sevnnjodišgoahtán ja Jon Niillas lea nu guhkas čuvvodan njoammelčivgga ahteson ii šat deaivva ruoktot. Son čuorvugoahtá eatni ja áhči, muhto eaba soai gula. Jon Niillas čierru, lea váiban ja čuorvu nu jitnosit go nagoda, ja de gal lea muhtin gii gullá su! Stállu!
Loga eambo: SKUVLADIEĐUT

Jon Niillas er utenfor og holder på med sitt, plutselig treffer han på en hareunge som ikke er redd Jon Niillas, den vil heller leke med han. Hareungen hopper videre hver gang Jon Niillas nærmer seg den. Sånn leker de, helt til hareungen plutselig forsvinner. Da hadde det allerede begynt å bli mørkt og Jon Niillas hadde fulgt etter hareungen, så langt at han ikke lenger fant veien hjem igjen. Han begynner å rope på mamma og pappa, men de hører han ikke. Jon Niillas begynner å gråte, han er trøtt og roper så høyt han klarer, og da er det noen som hører han! Stallo!
Les mer i SKOLEINFOEN.

Skriv ut PLAKAT / Čálit olggos PLAKÁHTTA

ELEVTRANSPORT: dekkes av KOMMUNEN SELV. Kontakt kommunal DKS-koordinator.

Foto: Aslak Mikal Mienna

Turnéperiode: 9.-10. september 2019
UTKAST TIL TURNÉPLAN:
tirsdag 10.09.19
kl. 10:00 - 10:25
Mehamn skole
For Mehamn, Skjånes og Gamvik skole 1.-2.klasse. På Mehamn skole
onsdag 11.09.19
kl. 09:00 - 09:25
Kjøllefjord skole
Kjøllefjord skole 1.-2.klasse
onsdag 11.09.19
kl. 11:35 - 12:00
Lebesby oppvekstsenter
Lebesby oppvekstsenter 1.-4.klasse