FOR SKOLER

DKS er todelt, og tilbudet kommer både fra Finnmark fylkeskommune (Scene Finnmark) og fra kommunen.
Informasjon om fylkets DKS-tilbud til gunnskolen og videregående skole finnes her på nettsiden.
Informasjon om kommunens DKS-tilbud - kontakt kommuen: http://dksfinnmark.no/dks-koordinatorer


ELEVTRANSPORT - hvem skal betale?

Faktura skal til KOMMUNEN ved:
1) DKS-produksjoner i kommunal DKS. (Det finnes ikke info om disse på dksfinnmark.no)
2) DKS-produksjoner i fylkets bestillingstilbud. (Det vil stå spesifisert under infoen om hver produksjon.)

Faktura skal til FYLKET ved: DKS-produksjoner i fylkets abonnementstilbud. 
Bruk vår REKVISISJON/REISEBESTILLING. (Finnes også under infoen om hver enkelt produksjon.)

Nærmere forklaring: https://scenefinnmark.box.com/s/unpzpg6riv8pygxq825op02n2kkyi0fc 


KULTURKONTAKTEN = VÅR KONTAKT PÅ SKOLEN

Hver skole oppnevner en egen kontaktperson, kalt kulturkontakt, som er vårt bindeledd til skolene. Infomasjon om de forskjellige turneene sendes per e-post til kulturkontakten, som igjen formidler den videre til de klassetrinn på skolen den gjelder.
 Kulturkontakten ikke skal gjøre alt arbeidet selv, men sørge for at det blir gjort!
Les mer i vår GUIDE for kulturkontakter: 

GUIDE FOR KULTURKONTAKTER I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (pdf 2,5 MB) 
KULTUVRRALAŠ SKUVLALÁVKKA KULTUROKTAVUO ĐAID BAGADUS (pdf 2,5 MB)

Alle våre turnerende produksjoner har en SKOLEINFO, men utfyllende, viktig informasjon (les mer i guiden over)
Et annet nyttig hjelpemiddel ifm. DKS-besøk er vår SJEKKLISTE (pdf 432kB) 


ELEVER SOM ARRANGØRER

Arrangørrollen ved DKS-besøk og ved andre arrangement er viktig, både for de som kommer til skolen, men også for de som skal se og oppleve.
Elevarrangørene spiller en viktig rolle i Den kulturelle skolesekken. Gjennom planlegging og samarbeid utfører de oppgaver knyttet til mottak, vertskap, informasjonsarbeid og logistikk.

Hva er formålet med elevarrangørgrupper?
Mange skoler har svært gode erfaringer med å gi elevene ansvar for vertskapet ved besøk fra Den kulturelle skolesekken og andre evenementer ved skolene. Noen har til og med egne opplæringsprogram.
• Kulturkontaktene får god hjelp og avlastning av elevene.
• Kunstnerne/utøverne setter stor pris på å samarbeide og møtet med elevene.
• Elevene får et større eierskap til Den kulturelle skolesekken og andre skolebesøk.
• Kulturarrangørjobben gir god kompetanse for elevene – en kompetanse som skolene kan bruke i andre sammenhenger, f. eks ved UKM og egne arrangement

Vi vil understreke at det er kulturkontakten/rektor som er hovedansvarlig for arbeidet med DKS på den enkelte skole, og elevene må kurses for å bli gode medhjelpere!

I dette ARRANGØRHEFTET (pdf 2MB) finnes TIPS OG RÅD til elevarrangører.

Skriv ut SJEKKLISTE (pdf 432kB)