DKS

Håkon Skjønberg Hansen
+47 78 96 42 60
Turnélegger
Kristin Sundelin
+ 47 78 96 42 16
DKS-koordinator + fagansvar for film og scenekunst
Anne Moen
+47 78 96 42 08
DKS-koordinator/turnélegger VGS
Mona Fonnes (Finnmark fylkesbibliotek)
+ 47 78 96 43 72
Fagansvar for litteratur
Kristin Risan (Nordnorsk kunstnersenter)
+ 47 908 98 479
Fagansvar for visuell kunst
Kommunale DKS-kontakter
http://dksfinnmark.no/dks-koordinatorer