LOSA Båtsfjord

Videregående skole velger sitt DKS-program ut i fra en bestilingskatalog, som inneholder produksjoner innen alle de 6 kunstuttrykkene i DKS - film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.
Scene Finnmark sender denne katalogen ut til skolene i mars/april hvert år.

Under finnes oversikt over tilbudene din skole har bestilt inneværende skoleår, og som kommer ut på turné.
Klikk på tittel for å se turnéplan og utfyllende informasjon om hver produksjon.

God fornøyelse!

 

Inneværende skoleår

1. aug. - 1. aug.Musikk
17. sep. - 26. sep.Musikk
23. sep. - 1. nov.Film
24. okt. - 28. nov.Scenekunst
1. feb. - 1. feb.Scenekunst
3. feb. - 3. feb.Kulturarv
2. mars - 2. marsVisuell kunst