Nordkapp

Den kulturelle skolesekken (DKS) for grunnskolen består av både et kommunalt og et fylkeskommunalt tilbud.
På denne nettsiden presenteres fylkeskommunens tilbud, som Scene Finnmark er ansvarlig for.
For info om kommunenes DKS-tilbud kontakt kommunal DKS-koordinator: http://dksfinnmark.no/dks-koordinatorer

Gjennom abonnementstilbudet i DKS mottar kommunen hvert skoleår:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4.kl. og 1 til 8.-10.kl. 
- 1 litteraturverksted til 5.kl. (små skoler får tilbudet kun annethvert år)
- 1 visuell kunst-verksted til 6.kl. (små skoler får tilbudet kun annethvert år)
- 1 filmverksted til 7.kl. (annethvert år)
- 1 skolekonsert til 1.-10. kl.
I tillegg kan kommunen bestille fra Scene Finnmarks BESTILLINGSTILBUD i DKS.

 

Inneværende skoleår

Musikk
Scenekunst
Musikk
Visuell kunst
Litteratur
Scenekunst
Kunstarter i samspill
Kunstarter i samspill
Scenekunst
Scenekunst
Litteratur

Neste skoleår

Visuell kunst
Scenekunst
Musikk
Scenekunst
Musikk