Ønsker du å turnere i DKS i Finnmark?


Vi ønsker velkommen alle gode forslag til turné i DKS og skolekonsertordningen i Finnmark skoleåret 2017/2018.
Programforslagene meldes inn via vårt ELEKTRONISKE SKJEMA.

Innmeldingsfrist er 1. november.

Alle forslag som kommer inn drøftes av vårt fagråd.
Tilbakemelding gis seinest innen utgangen av mars.

Informasjon om honorarsatser og rammer for en arbeidsdag for utøvere på turné i DKS i Finnmark.


NB
: Alta kommune har direktetildeling av midler, og mottar derfor ikke DKS-tilbud til grunnskolen gjennom oss. Kontakt dem direkte - www.dksalta.no


Foto: Ellen Zahl Jonassen