Bestillingstilbud 2019-2020 - grunnskolen

DKS-ordningen er 2-delt:
I tillegg til det faste abonnementstilbudet kommunene mottar fra Scene Finnmark får de også midler til å utforme et kommunalt DKS-tilbud. 
Kommunene skal derfor lage en egen kommunal aktivitetsplan for DKS. I denne planen kan kommunen f.eks. hente inn produksjoner fra Scene Finnmarks BESTILLINGSTILBUD. 

BESTILLINGSFRIST 10. mai 2019


Slik bestiller man:
1. Les mer om hvert tilbud under. Se KATALOG (14.6MB) for samleoversikt. 
2. De tilbudene skolen ønsker meldes inn til kommunal DKS-koordinator
3.  DKS-koordinator prioriterer hvilke skoler/klassetrinn som eventuelt kan få hva. 
4. DKS-koordinator leverer samla bestilling for kommunen ved å sende inn vårt
  BESTILLINGSSKJEMA til dks@scenefinnmark.no innen 10. mai
5.  I juni gir Scene Finnmark tilbakemelding om hvilke av tilbudene hver kommune kan få. 
  NB: Når denne bekreftelsen gis er bestillingen BINDENDE.

 BESTILLINGSTILBUD skoleåret 2019-2020
:

Kunstuttrykk
Målgruppe    

Produksjon  


FILM: 2.-4. kl.  MORO! Med film

LES MER

8.-10. kl.  Brennende minner LES MER

LITTERATUR: 5.-7. kl. Hockeysveis fører til dårligere rim LES MER

  6. kl.  Tegn en bok - et annerledes DKS-prosjekt LES MER

  8.-10. kl 
Elvesang LES MER


8.-10. kl 
The urban legend LES MER

VISUELL KUNST: 1.-4. kl.  Jeg fant, jeg fant! LES MER


8.-10. kl.  Bilder forteller LES MER

SCENEKUNST: 1.-2. kl.  Fortellerteater fra Beaivváš  - Elliid luođit/Dyrenes joik
LES MER

  1.-2. kl. 
Fortellerteater fra Beaivváš  - Hamelna roahttobivdi
LES MER

  1.-2. kl. 
Fortellerteater fra Beaivváš  - Jallas stállu
LES MER


5.-7. kl.
Dans/parkour
LES MER

KUNSTARTER I SAMSPILL:
5.-7. kl.
Dataspill og sånt LES MER

  8.-10. kl. Understrømmer / forfatterbesøk LES MER

 MUSIKK: 1.-7. kl. 
Lydløft LES MER


 8.-10. kl. 
LyData  LES MER

KULTURARV: 5.-7. kl. Samisk tovedsbue - tapt kunnskap om særegen tradisjon LES MER

  1.-10. kl. DKS-tilbud fra Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark
LES MER

  1.-10. kl.
DKS-tilbud fra Riddo Duottar Museet
LES MER

  1.-10. kl.
DKS-tilbud fra Tana og Varanger museumssiida
LES MER

  1.-10. kl.
DKS-tilbud fra Varanger museum
LES MER

  1.-10. kl.
DKS-tilbud fra Verdensarvsenteret for bergkunst - Alta museum
LES MER

Bilde: fra fortellerforestillinga Hamelna roahttobivdi fra Beaivváš. Foto: Aslak Mikal Mienna