DKS-program 19-20

Kunstnere og kulturarbeidere står igjen klare til å besøke elever over hele fylket, fra 1. klasse i grunnskolen til 3. klasse på VGS.
Gjennom Den kulturelle skolesekken mottar skoler over hele Finnmark hvert skoleår besøk av utøvere med små, større og store produksjoner innen kulturarv, scenekunst, litteratur, film, musikk og visuell kunst:
- Filmverksteder med 5 elever, to hele skoledager.
- Konsert for alle 350 elver i skolens gymsal.
- Teaterforestillig på kulturhus
- Møte mellom én forfatter og én klasse i klasserommet
- Filmvisning i auditorium, klasserom eller på kino
- Kunstverksteder på klasserom, og ute i naturen
... og mye mer!

Se tilbudet ved å gå inn på "Turné grunnskole - Velg kommune"/"Turné videregående - Velg skole" 

I tillegg til tilbudet fra Scene Finnmark har kommunene sitt eget DKS-program til grunnskolene.

Vi ser fram til mange flotte og spennende møter mellom elever og utøvere også skoleåret 2019-2020.

VELKOMMEN til DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN!


Foto: Aslak Mikal Mienna, Beaivváš Sámi Našunálateáhter
Fra Beaivváš´ fortellerforestilling Hamelna roahttobivdi