Ønsker du å turnere i DKS?

Vi mottar alle gode forslag til turné i Den kulturelle skolesekken. Produksjonene skal favne scenekunst, musikk, film, litteratur, visuell kunst og kulturarv, samt kunstarter i samspill og andre sjangeroverskridende kunstuttrykk. 
Vi har ingen formell behandlingstid for innkomne forslag, og tar kontakt med utøver innen utgangen av februar dersom det innsendte programforslaget er aktuell for neste skoleårs program.

Innmeldingsfrist: 1. oktober

Nytt i år:

1) 
Finnmark og Troms er én fylkeskommune skoleåret 20-21, og lager felles DKS-program.
2) 

Kulturtanken har lansert en nasjonal portal for DKS der programforslagene nå meldes inn.
 
  Her finnes både PROGRAMFORSLAGSSKJEMA og BRUKERSTØTTE:
  https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/utover/