DKS-rapport 2019

Fristen for å levere inn rapport for kommunenes aktivitet i Den kulturelle skolesekken kalenderåret 2019 er 1. februar 2020. Kommunens DKS-koordinator er ansvarlig for arbeidet.

Ifm. rapporteringa skal kommunen gjøre 2 ting:
Innen 20. januar:   Sende regnskapsrapport for kalenderåret 2019 til Scene Finnmark.
Innen 1. februar:  Rapportere for all kommunal DKS-aktiviteter i 2019.
   Det gjøre på www.dksrapportering.no (skjemaet åpner 15. januar).

Her finnes all VIKTIG INFO om rapporteringa: 
https://scenefinnmark.box.com/s/czu51h2nl2eul0oxj9w4tolut0qj97nz

Det sendes også nærmere opplysning om rapporteringa på e-post til kommunal DKS-koordinator.