Alle DKS-turneer ut april er AVLYST

19. mars 2020:

Vi ser oss dessverre nødt til ytterligere avlysninger, og alle DKS-turneer t.o.m. april utgår.
Dette som et ledd i å forebygge spredningen av koronaviruset.

Det gjelder de følgende turneene framover:

PERIODE PRODUKSJON TRINN KOMMUNER DET GJELDER
Mars      
16.-23. Samisk tovedsbue 5.-7.kl.  Lebesby, Vardø, Måsøy, Nordkapp og Karasjok
16.-26. Hollow hearts 8.-10.kl.  Kautokeino, Karasjok, Nesseby, Porsanger og Tana
16.-26. 
Hollow hearts VGS Sør-Varanger, Båtsfjord, Alta, Karasjok og Nordkapp
16.-27.  Dans/parkour  5.-7.kl.  Hammerfest og Sør-Varanger
23.-27.  Kjøkkenet 1.-4.kl. Hammerfest, Nordkapp, Måsøy og Kvalsund
Mars/april  
 
23.-2.  Musikkvideoverksted 7.kl. Porsanger og  Nordkapp
26.-2. 
Moillrock
8.-10.kl.
Hammerfest, Nordkapp, Vadsø, Vardø, Båtfjord og Sør-Varanger            
31.-2.
Spioner, sabotører og krigere      
VGS Nordkapp, Båtsfjord og Sør-Varanger
31.-3.  Nordting VGS
Kautokeino, Vadsø og Vardø
31.-3. Engel i snøen VGS Porsanger, Nordkapp, Hammerfest og Karasjok
April:      
20.-24. Oh Mama DJ-kurs
8.-10.kl. Lebesby, Gamvik og Berlevåg
20.-24.
Dans/parkour 
5.-8.kl. 
Berlevåg, Båtfjord Vadsø og Vardø
28.-29. Engel i snøen
VGS Sør-Varanger og Vardø
28.-30. Dataspill og sånt 5.-7.kl. 
Kvalsund og Hasvik
27.-30. Bobbie Peers 5.kl. Nesseby og Tana

Det vil bli sendt ut e-post med nærmere informasjon til alle berørte skoler og utøvere.

Hva som skjer med turneene i mai og juni er p.t. uavklart. Informasjon kommer.