Vi har fått NY hjemmeside


Som en følge av sammenslåinga av fylkene er vi også blitt til DKS Troms og Finnmark.
Vi har fått ny hjemmeside, der informasjonen om DKS neste skoleår finnes:

www.dkstromsogfinnmark.no


Denne siden er en underside av det nye, nasjonale systemet i DKS, der alle fylker har fått like nettsider.

Ses der :)