OM DKS

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur innen fagfeltene kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst. Ordningen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og finansieres gjennom spillemidler.
Les mer i St.meld. nr. 8 (2007 - 2008) ”Kulturell skulesekk for framtida”

DKS-ordningen er 3-delt:

1. DKS NASJONALT
Mer info om DKS på nasjonalt nivå

2. DKS i FYLKET
Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen av DKS-arbeidet i fylket. Arbeidet organiseres gjennom Scene Finnmark. Sammen med sine samarbeidspartnere Nordnorsk Kunstnersenter og Finnmark fylkesbibliotek produserer og tilrettelegger Scene Finnmark turneer til skolene i fylket.
Plan for Den kulturelle skolesekken i Finnmark 18/19 / Finnmárkku Kultuvrralaš skuvlalávkka PLÁNA 18/19

Tilbud GRUNNSKOLE består av:
A: Et ABONNEMENTSTILBUD der de 18 abonnementskommunene* hvert skoleår mottar:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4.kl. og 1 til 8.-10.kl.
- 1 litteraturverksted til 5.kl **
- 1 visuell kunst-verksted til 6.kl. **
- 1 filmverksted til 7.kl (annethvert år)
- 1 skolekonsert til 1.-10.kl (gjerne delt i 1.-7. og 8.-10.)
* Alta er direktekommune i DKS og står selv for hele tilbudet.
** Små skoler, der hele mellomtrinnet får tilbudet, får dette kun annethvert år.
NB: dette gjelder ut skoleåret 19-20
Fra skoleåret 20-21 har Finnmark og Troms felles DKS, og det vil bli noen endringer.

B: Et BESTILLINGSTILBUD, som kommunene kan kjøpe fra inn til sin kommunale skolesekk.
Tibudet vareiere fra år til år. Les mer ved å gå inn på en av kommunene øverst på siden.

Tilbud VIDEREGÅENDE består av:
Et tilbud som hvert år varierer, men har produksjoner innen alle 6 kunstfelter.
De videregående skolene bestiller fra dette tilbudet.
NB: dette gjelder ut skoleåret 19-20.
Fra skoleåret 20-21 har Finnmark og Troms felles DKS, og det vil bli noen endringer.

3. DKS i KOMMUNEN
Kommunene mottar også hvert skoleår midler til å lage et kommunalt DKS-tilbud for grunnskolen.
Hver kommune har sin egen DKS-koordinator. Kontaktinfo HER