OM DKS

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur innen fagfeltene kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst. Ordningen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og finansieres gjennom spillemidler.
Les mer i St.meld. nr. 8 (2007 - 2008) ”Kulturell skulesekk for framtida”

DKS-ordningen er 3-delt:

1. DKS NASJONALT
Mer info om DKS på nasjonalt nivå

2. DKS i FYLKET
Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen av DKS-arbeidet i fylket. Arbeidet organiseres gjennom Scene Finnmark. Sammen med sine samarbeidspartnere Nordnorsk Kunstnersenter og Finnmark fylkesbibliotek produserer og tilrettelegger Scene Finnmark turneer til skolene i fylket.
Plan for Den kulturelle skolesekken i Finnmark 18/19 / Finnmárkku Kultuvrralaš skuvlalávkka PLÁNA 18/19

Tilbud GRUNNSKOLE består av:
1. Et ABONNEMENTSTILBUD der de 18 abonnementskommunene* hvert skoleår mottar:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4.kl. og 1 til 8.-10.kl.
- 1 litteraturverksted til 5.kl **
- 1 visuell kunst-verksted til 6.kl. **
- 1 filmverksted til 7.kl (annethvert år)
- 1 skolekonsert til 1.-10.kl (gjerne delt i 1.-7. og 8.-10.)
* Alta er direktekommune i DKS og står selv for hele tilbudet.
** Små skoler, der hele mellomtrinnet får tilbudet, får dette kun annethvert år.

2. Et BESTILLINGSTILBUD, som kommunene kan kjøpe fra inn til sin kommunale skolesekk.
Les mer om bestillingstilbudet.

Tilbud VIDEREGÅENDE består av:
Et tilbud som hvert år varierer, men har produksjoner innen alle 6 kunstfelter.
De videregående skolene bestiller fra dette tilbudet.

3. DKS i KOMMUNEN
Kommunene skal hvert år innen 15. juni levere en DKS-plan, og mottar så midler til kommunale DKS-tiltak for grunnskolen.
Hver kommune har sin egen DKS-koordinator. Kontaktinfo HER