Ressurser, grunnskole

KULTURHISTORISKE MUSEER:          Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS (Berlevåg, Gamvik, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp)   
  Riddo Duottar Museat (Karasjok, Kautokeino, Kvalsund og Porsanger)
  Tana og Varanger museumssiida (Nesseby, Tana og Sør-Varanger)
  Varanger museum IKS (Sør-Varanger, Vadsø og Vardø)
  Verdensarvsentret for bergkunst - Alta museum IKS (Alta)
KUNSTMUSEER: Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk Kunstnersenter (Karasjok)
  Tana og Varanger museumssiida, Saviomuseet (Sør-Varanger)
  Riddo Duottar Museat - Samisk Kunstmagasin (Karasjok)
SCENEKUNST: Beaivváš Sámi Našunálateáther  
  Dansearena Nord  
  Samovarteateret  
  Stellaris DansTeater  
DIVERSE: Dáiddadállu/Kautokeino kunstnerkollektiv  
  Hermetikken kulturnæringshage  
  Klekkeriet kulturnæringshus  
  Pikene på Broen  
LITTERATUR: Finnmark Fylkesbibliotek  
MUSIKK: Scene Finnmark  
FILM: Internašunála Sámi Filbmaguovddáš  
  Nordkapp Filmfestival