Tana

Videregående skole velger sitt DKS-program ut i fra en bestilingskatalog, som inneholder produksjoner innen alle de 6 kunstuttrykkene i DKS - film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst, samt kunstarter i samspill.
Scene Finnmark sender denne katalogen ut til skolene i mars/april hvert år.

Under finnes oversikt over tilbudene din skole har bestilt.

Klikk på tittel for å se turnéplan og utfyllende informasjon om hver produksjon.

God fornøyelse!

 

Inneværende skoleår

24. sep. - 14. nov.Kunstarter i samspill
24. okt. - 29. nov.Scenekunst
25. nov. - 29. nov.Visuell kunst
6. jan. - 24. jan.Scenekunst
17. feb. - 17. feb.Film
20. juni - 20. juniScenekunst